Antennelauget Masten

Laugsforsamling m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
Bestyrelse
Forsyning
Kanaloversigt
Kontingent
Vedtægter
Laugsforsamling m.v.

 

Laugsforsamling

2020

 

    Revideret regnskabfor 2019
    Referatordinær Laugsforsamling 2020
    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling 2020

2019

 

    Referat -  ordinær Laugsforsamling 2019

    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling 2019

2018

 

    Referat -  ordinær Laugsforsamling 2018

    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling 2018

2017

    Referat -  ordinær Laugsforsamling 2017

    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling 2017

2016

     Referat - ekstraordinær Laugsforsamling 2016

    Indkaldelse - ekstraordinær Laugsforsamling 2016 med referat fra ordinær Laugsforsamling 2016

    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling 2016

2015

    Referat -ordinær Laugsforsamling  2015 

    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling 2015

 

2014

    
    Referat -ekstraordinær Laugsforsamling  2014

    
Indkaldelse - ekstraordinær Laugsforsamling 2014

 

    Referat - ordinær Laugsforsamling

 

    Bestyrelsen - bemærkninger til nye vedtægter

 

    Bestyrelsen - forslag til nye vedtægter

    Bilag 1 - bilag til forslag til nye vedtægter

 

    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling

 

2013

    Referat - ordinær Laugsforsamling

    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling

 

2012

    Referat - ekstraordinær Laugsforsamling


    Præsentation fra YouSee

    Referat - ordinær Laugsforsamling

    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling

 

2011

    Referat - ekstraordinær Laugsforsamling

    Indkaldelse - ekstraordinær Laugsforsamling

 

    Referat - ordinær Laugsforsamling

    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling

 

2010

    Referat - ordinær Laugsforsamling

    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling

 

2009

    Referat - ordinær Laugsforsamling

    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling

 

2008

    Referat - ekstraordinær Laugsforsamling

    Indkaldelse - ekstraordinær Laugsforsamling

 

    Referat - ordinær Laugsforsamling

    Indkaldelse - ordinær Laugsforsamling

 

2007

    Referat

    Indkaldelse

 

2006

    Referat

    Indkaldelse

 

2005

    Referat

    Indkaldelse

 

2004

    Referat

    Indkaldelse

 

2003

    Referat - ekstraordinær Laugsforsamling

    Indkaldelse - ekstraordinær Laugsforsamling

Diverse Info


Vedtægter

Vedtægter pr. 4-03-2014 med ændringer vedtaget  d. 2-2-2016.

[Home] [Bestyrelse] [Forsyning] [Kanaloversigt] [Kontingent] [Vedtægter] [Laugsforsamling m.v.]

Copyright (c) 2004-2020 A/L Masten. All rights reserved.
masten@masten.dk